• Spedycja krajowa i międzynarodowa – częściowa i całopojazdowa

Przewozy krajowe i międzynarodowe realizowane są w oparciu o doświadczoną i odpowiedzialną grupę spedytorów, dedykowanych do indywidualnej obsługi danego klienta. Podwykonawcy, świadczący usługi w ramach stałych umów – na zasadach wyłączności dla LS Logistics – są starannie dobierani, zarówno pod względem jakości taboru, jak i solidności w realizacji zleceń.

Oferowany tabor dostosowany jest do potrzeb klienta. LS Logistics dysponuje naczepami i skrzyniami umożliwiającymi załadunek tylny, boczny lub górny – z zabudową sztywną, firanką lub standardową plandeką. Dodatkowe wyposażenie może obejmować windy samo-rozładowcze, pasy bezpieczeństwa, narożniki zabezpieczające powierzony ładunek i inny sprzęt niezbędny do sprawnego i bezpiecznego transportu towarów.

Powierzone ładunki traktowane są z największą starannością, a wykupione polisy OCP i OCS na kwotę 500.000 EUR zabezpieczają firmę i jej klientów przed zdarzeniami losowymi. Stawki transportowe są indywidualnie kalkulowane dla każdego klienta. W przypadku wysyłek międzynarodowych do krajów nienależących do Unii Europejskiej, firma zapewnia pełną obsługę celną.

  • Spedycja drobnicowa

LS Logistics w ramach swojej oferty realizuje usługi przewozu przesyłek drobnicowych.
Własne terminale w okolicach Warszawy (Urzut) oraz Wrocławia (Wojkowice) oraz umowy partnerskie w pozostałych regionach kraju pozwalają  na sprawną realizację dystrybucji, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość świadczonych usług.

Głównym ośrodkiem realizującym wysyłki międzynarodowych przesyłek drobnicowych jest Wrocław. Atuty tej lokalizacji to położenie geograficzne oraz bezpośrednie połączenia regularnymi liniami drobnicowymi z głównymi ośrodkami gospodarczymi Europy Zachodniej. Rolą terminala w okolicach Warszawy jest przede wszystkim obsługa klientów zlokalizowanych w granicach tej aglomeracji. Duże ilości przesyłek drobnicowych dostarczanych w tym regionie pozwalają minimalizować koszty i oferować atrakcyjne stawki.

W zakresie międzynarodowych przewozów przesyłek drobnicowych firma oferuje pełen zakres usług związanych z transportem, odprawami celnymi i magazynowaniem przesyłek. System drobnicowy zakłada pewną standaryzację usługi, co daje gwarancję jej jakości, czasu wykonania i stałych kosztów. Cena frachtu zależy od relacji przewozu oraz wielkości przesyłki.  W ramach tej usługi realizowane są również transporty przesyłek wybranych klas ADR.

System dystrybucji i konsolidacji przesyłek częściowych i drobnicowych w Polsce i za granicą, elastyczne i indywidualne podejście do każdego klienta, nowoczesny system informatyczny obsługujący zlecenia drobnicowe – to wszystko zapewnia realizację transportu w krótkim czasie i na najwyższym poziomie.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Magdalena KorytkoSpedycja drogowa