baner_dotacje_UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w waszą przyszłość”

LS Logistics Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 8.2 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego organizację i realizację procesów logistycznych w spółce LS Logistics”

 

Całkowita wartość projektu: 3 469 349,55 PLN

Udział Unii Europejskiej: 902 087,88 PLN

Okres realizacji: 01.11.2013-28.02.2015

Osoba do kontaktu: Monika Kurowska (tel.: 22 793 90 94, e-mail: info@grupa-ls.eu)

www.poig.gov.pl                                www.mir.gov.pl                               www.parp.gov.pl

Informujemy, że firma LS Logistics Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

pn. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie LS LOGISTICS”

Całkowita wartość projektu: 505 900,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 323 042,50 PLN

Okres realizacji: 2014 – 2015

 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

baner_dotacje_UE

Magdalena KorytkoDotacje