W LS Logistics wdrożony został coroczny system badania satysfakcji klientów, który pozwala spełniać oczekiwania klientów i świadczyć usługi najwyższej jakości. W ramach pełnych i obiektywnych badań stopnia satysfakcji klienta stosuje się różne metody pozyskiwania informacji o stopniu jego zadowolenia, do których m.in. zaliczyć można: analizę różnorodnych informacji otrzymywanych od klientów, analizę reklamacji, ankietę badania satysfakcji klienta, analizę przyczyn nie przyjęcia oferty, listy z referencjami otrzymane od klientów.

LS Logistics posiada zgodę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na przechowywanie opakowanych fabrycznie środków spożywczych, w tym napojów alkoholowych oraz konfekcjonowanie artykułów spożywczych opakowanych fabrycznie, w tym suplementów diety niewymagających przechowywania w warunkach chłodniczych. Firma jest wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej przez PPiS w Pruszkowie.

LS Logistics posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 22000:2005.

Certyfikaty ISO 9001:2015

Certyfikaty ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 22000:2005

System ten pozwala na:

  • identyfikację procesów
  • mapę procesów oraz ich relacje i wzajemne oddziaływania
  • ustalenie kryteriów i metod zapewniających skuteczność przebiegu procesów i sposób ich nadzorowania
  • zapewnienie dostępności zasobów oraz sprawny przepływ informacji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów
  • monitorowanie i analizę procesów
  • korektę niezgodności, zapobieganie zagrożeniom, wykonywanie działań zmierzających do ciągłego doskonalenia funkcjonowania.

W przypadku bardziej złożonych projektów wykonywana jest analiza FMEA.

Inne certyfikaty:

  • Doradca ADR
  • Agent Celny
  • Certyfikat Kompetencji Zawodowych
  • Ceryfikat FIATA
Magdalena KorytkoJakość