W LS Logistics wdrożony został coroczny system badania satysfakcji klientów, który pozwala spełniać oczekiwania klientów i świadczyć usługi najwyższej jakości. W ramach pełnych i obiektywnych badań stopnia satysfakcji klienta stosuje się różne metody pozyskiwania informacji o stopniu jego zadowolenia, do których m.in. zaliczyć można: analizę różnorodnych informacji otrzymywanych od klientów, analizę reklamacji, ankietę badania satysfakcji klienta, analizę przyczyn nie przyjęcia oferty, listy z referencjami otrzymane od klientów.

 

LS Logistics posiada zgodę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na przechowywanie opakowanych fabrycznie środków spożywczych, w tym napojów alkoholowych oraz konfekcjonowanie artykułów spożywczych opakowanych fabrycznie, w tym suplementów diety niewymagających przechowywania w warunkach chłodniczych. Firma jest wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej przez PPiS w Pruszkowie.

 

LS Logistics posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 22000:2018.

Certyfikaty ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Certyfikaty ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 22000:2018

ISO 22000:2018

 

Magdalena KorytkoJakość