W zakresie międzynarodowych frachtów morskich firma świadczy następujące usługi:

  • Eksport i import do/z wszystkich portów morskich świata, w tym portów znajdujących się w dolnych  biegach rzek  (np. w przypadku Chin)
  • Eksport i import drobnicowy LCL
  • Eksport i import pełnokontenerowy FCL
  • Ładunki ponadgabarytowe oraz niebezpieczne
  • Wszystkie rodzaje kontenerów: 20dv, 20dv upgraded, 40dv, 40hq, flat rack, reefer, platfrom.

W ramach świadczonych usług z zakresu spedycji morskiej, LS Logistics oferuje serwisy frachtowe poprzez porty: Gdynia, Szczecin, Hamburg, Bremerhaven.

Grupa pracuje zgodnie z wszystkimi warunkami Incoterms 2010 tj. EXW, DDU, FOB, CIP, CPT itd.

W zakresie frachtów morskich firma obsługuje nie tylko przedsiębiorstwa działające na terenie Polski, ale również Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Świadczy pełen pakiet usług celnych związanych z frachtami morskimi tj. odprawa ostateczna towaru na terenie Polski, odprawa pośrednia, tranzyt T1/T2, procedura NCTS jak również procedury uproszczone, uszlachetnienie czynne i bierne.

Frachty morskie wpisują się czynnie w realizowane przez firmę transporty multimodalne: drogowo-lotniczo-morsko-kolejowe, połączone  kompleksowymi usługami celnymi i magazynowymi.

Świadcząc globalne usługi frachtów morskich LS Logistics realizuje politykę Integratora Logistycznego oferując kompleksowe zarządzanie całym łańcuchem dostaw.

Swoją działalność opiera na współpracy  z wieloma firmami i sieciami logistycznymi z całego świata, co pozwala na uzyskanie  najlepszych możliwości świadczenia odpowiedniego serwisu z każdego miejsca globu.
Proponowana jest bezpłatna analiza aktualnie stosowanych rozwiązań logistycznych dotyczących frachtów morskich wraz z ich optymalizacją.

Przewozy realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) i konwencją IMDG.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Magdalena KorytkoSpedycja morska