Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zostały uproszczone zasady ruchu towarowego z krajami Unii, jednak przepisy ciągle się zmieniają, a partnerzy handlowi coraz częściej pochodzą spoza Europy. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zapewnić im bezpieczny proces obsługi celnej, LS Logistics, nie tylko czuwa nad bezpieczeństwem powierzonych towarów, ale przede wszystkim dba o wszelkie potrzebne dokumenty celno – handlowe.

Miejsce odpraw celnych i rodzaj procedury dobierane są tak, aby optymalizować czas i koszty, a klient miał pewność, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem. Odprawy celne dokonywane są zarówno w portach i na lotniskach krajowych, jak również poza granicami kraju np.: w Hamburgu, Bremerhaven lub Frankfurcie.

LS Logistics świadczy kompleksowe usługi celne, które opierają się na:

  1. Sieci partnerskich Agencji Celnych, współpracujących z firmą na zasadzie wyłączności, która obejmuje następujące lokalizacje: Warszawa, Wrocław, Opole, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Tomaszów Lubelski, Lublin, Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Kraków i Katowice.
  2. Sieci własnych oraz partnerskich magazynów celnych, składów celnych i magazynów zwykłych, która obejmuje następujące lokalizacje: Warszawa (Urzut, 25km od Warszawy, przy trasie krajowej nr 8), Gdynia, Wrocław (przy zjeżdzie z autostrady A4 Wrocław Wschód), Opole, Tomaszów Lubelski, Biała Podlaska.

Zakres usług celnych LS Logistics bez względu na lokalizację oddziału jest następujący:

  • odprawy celne Import & Eksport
  • odprawy celne każdego rodzaju towaru, w tym: ładunki niebezpieczne, VAL, cargo specjalne, żywe rośliny i zwierzęta
  • procedury uproszczone
  • uszlachetnienie czynne
  • uszlachetnienie bierne
  • wystawianie przekazów celnych T1/T2
  • celne składowanie i magazynowanie
  • inne wymagane przez klienta, jakie możemy wdrożyć pod konkretny projekt logistyczny.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Magdalena KorytkoObsługa celna