W zakresie międzynarodowych frachtów lotniczych LS Logistics świadczy następujące usługi logistyczne:

  • Kompleksowa organizacja frachtów zarówno w eksporcie jak i imporcie do/z wszystkich portów lotniczych świata
  • Serwisy frachtowe z Frankfurtu, Warszawy, Wrocławia (w przypadku frachtów organizowanych przez Frankfurt świadczony jest pełen serwis drogowy ciężarówką konsolidacyjną do/z Polski)
  • Pełen pakiet usług celnych związanych z frachtami lotniczymi tj. odprawa ostateczna towaru na terenie Polski, odprawa pośrednia, tranzyt T1/T2, procedura NCTS, jak również procedury uproszczone, uszlachetnienie czynne oraz bierne, itp.
  • Usługi time – matters
  • Transport towarów neutralnych, niebezpiecznych, żywych zwierząt i roślin, przesyłki wymagające kontrolowanej temperatury, przesyłki w suchym lodzie, przesyłki łatwo psujące się, przesyłki wartościowe (wymagające monitoringu i konwojowania) i inne.

LS Logistics pracuje zgodnie z wszystkimi warunkami Incoterms 2010 tj. EXW, DDU, FCA/FOB, CIP, CPT, itd. Na życzenie klienta istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia ładunku.

Frachty lotnicze wpisują się w czynnie realizowane transporty multimodalne: drogowo-lotniczo-morsko-kolejowe, połączone z kompleksowymi usługami celnymi i magazynowymi.

Świadcząc globalne usługi frachtów lotniczych LS Logistics realizuje politykę Integratora Logistycznego oferując kompleksowe zarządzanie całym łańcuchem dostaw.

Pracując elastycznie z wieloma podwykonawcami i sieciami logistycznymi z całego świata, LS Logistics posiada najlepsze możliwości świadczenia odpowiedniego serwisu z każdego miejsca globu.

Proponowana jest bezpłatna analiza aktualnie stosowanych rozwiązań logistycznych dotyczących frachtów lotniczych i ich optymalizacja.

Przewozy realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 r.) oraz regulacjami IATA.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Magdalena KorytkoSpedycja lotnicza